2021-12-28 / Bartłomiej Kurek
Fizz/Buzz

Fizz/Buzz.
- Dzień dobry, witamy na rozmowie kwalifikacyjnej.
- Dzień dobry.
- Zacznijmy od czegoś standardowego. Proszę napisać fizz/buzz, zwykły trzy/pięć, w Python.
- Hmmm... Proszę:

# Fizz/Buzz.
Z, D, C = (int(3.28 * 10 ** 80), {3: 0xa, 5: 0x20}, 42)
for i in range(Z):
    _ = "".join([chr(C) * _ for _ in [_ for _ in D if _ and not i % _]])
    _ and len(_) in D and i and print(_, end=chr(D[len(_)])) or None

...?
- Hmmm, impressive, implicit.
- Expressive, explicit.1
- Beautiful is better than ugly.
- Explicit is better than implicit.